Tento řádek je převážně vyrábět velký řetězec s požadavkem svařování, stroj může dokončit výrobu řetězců, a svařování spoje plně automaticky. Obrázek vpravo je odpovídající svařovací stroj.