Princip stroje ohýbání drátu

2022/02/23

Je to drátová tyč je zaslána do tělesa stroje přes podavač drátu, narovnává se a přivádí do zpracovatelské plochy stroje a potom ohýbána a tvořena hřídelem navíjení a krmení a různé úhly jsou tvořeny otáčením rotoru hřídel. Odřízněte a reprodukujte další kus.

  1. Kolo podávání drátu je poháněno přesným servopohonem motoru pro otáčení a profesionální počítačový systém ohýbání drátu se používá k řízení každého ovladače pro provádění každého kroku formování. Pomalý vzestup a pádová křivka servomotoru a rychlost servomotoru lze libovolně modifikovat podle potřeb, které eliminuje mechanický přenos. Dopad zajišťuje, že skutečná délka přenosové drátu je v souladu s teoretickou délkou výpočtu;


2. Při navrhování rozpočtu byla každá délka mm rozdělena do 10 segmentů pulzů, což dále zajišťuje, že nastavení přesnosti délky a přesnost přivádění drátu mohou být řízeny při 300 ± 10 vodičů;


3. Nastavitelné řezání Servo může zajistit úhlednost kružního řezu a čas řezání a doba zatažení lze přímo upravit na textovém zobrazení;


4. Je navržen s ručním pomalým krmením a pomalým rychlostním podáváním funkcí, které lze snadno ovládat a snižuje ztrátu materiálu.