Máy tạo hình lò xo CNC có thể tạo ra nhiều loại lò xo như lò xo căng, lò xo nén, lò xo tháp, lò xo xoắn đôi, lò xo phẳng, v.v. Nó có thể được áp dụng cho lò xo chính xác theo yêu cầu của các ngành công nghiệp như ánh sáng, điện tử, đồ chơi, đồ chơi gia dụng , thiết bị thể thao và ô tô.