Khái niệm thiết kế của máy uốn dây CNC 2D: Thay thế công việc thủ công bằng máy. Nó có thể được sản xuất mà không cần làm thẳng và mở khuôn. Hình dạng nào bạn cần uốn cong? Miễn là nó trên máy bay, máy của chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu của bạn.