Máy làm tay cầm con lăn là sản xuất khung tay cầm sơn chuyên nghiệp. Nó không chỉ có thể làm cho môi dập mà còn ren và kết thúc vát hoàn toàn tự động. Thiết bị trang phục nhựa có thể là loại thủ công hoặc kết hợp theo dòng tự động cho các tùy chọn và máy làm pin cũng có sẵn theo yêu cầu.
Đây là máy tự động hiệu quả cao có thể tiết kiệm lao động và điện, và đầu ra tốt với độ chính xác cao. Plalstic Gripper là tùy chọn theo yêu cầu.