Máy làm tay cầm xô thông qua hệ thống điều khiển máy tính công nghiệp CNC, khả năng ổn định và thấp, bảo trì thuận tiện, hỗ trợ lưu trữ USB và hỗ trợ từ xa. Nó rất thú vị trong khoảng thời gian bảo hành 3 năm cho hệ thống kiểm soát. 
Chức năng bao gồm thức ăn tự động - duỗi thẳng - cắt - (chèn kẹp nhựa) -Bending - đục lỗ đinh tán - thành phẩm.