Máy làm tay cầm xô sử dụng hệ thống điều khiển máy tính công nghiệp CNC, ổn định và ít hỏng hóc, bảo trì thuận tiện, hỗ trợ lưu trữ USB và hỗ trợ từ xa. Đó là thú vị của thời gian bảo hành 3 năm cho hệ thống kiểm soát. 
Chức năng bao gồm tự động cho ăn - nắn - cắt - (chèn kẹp nhựa) - uốn - dập đinh tán - Thành phẩm.  


  • Máy làm tay cầm tự động Máy làm tay cầm tự động
  • Máy làm tay cầm CNC Máy làm tay cầm CNC
    Hệ thống điều khiển máy tính công nghiệp CNC, ổn định và ít hỏng hóc, bảo trì thuận tiện, hỗ trợ lưu trữ USB và hỗ trợ từ xa. Đó là thú vị của thời gian bảo hành 3 năm cho hệ thống kiểm soát.Chức năng bao gồm tự động cho ăn - nắn - cắt - (chèn kẹp nhựa) - uốn - dập đinh tán - Thành phẩm.

Gửi yêu cầu của bạn