Máy tạo vòng tròn thủy lực sử dụng PLC và màn hình cảm ứng 7 hoạt động, dễ dàng vận hành chỉ với cài đặt thông số để có được các vòng tròn phù hợp. Tốc độ cho ăn: 20-40 mét mỗi phút, sai số chu vi vòng tròn ± 0,50MM
Máy hoạt động hoàn toàn tự động từ cấp liệu, nắn, cắt đến tạo hình.  


  • Máy làm vòng thủy lực Máy làm vòng thủy lực
    Máy tạo vòng tròn thủy lực sử dụng PLC và màn hình cảm ứng 7 hoạt động, dễ dàng vận hành chỉ với cài đặt thông số để có được các vòng tròn phù hợp.Tốc độ cho ăn: 20-40 mét mỗi phút, sai số chu vi vòng tròn ± 0,50MMMachine hoạt động hoàn toàn tự động từ cấp liệu, làm thẳng, cắt đến tạo hình.

Gửi yêu cầu của bạn