Máy hàn mông cũng được gọi là máy hàn hiện tại hoặc máy hàn điện trở. Bằng cách sử dụng điện trở giữa các bề mặt tiếp xúc của hai phôi, các bề mặt tiếp xúc của hai kim loại bị nóng chảy đến tan chảy và cầu chì.