Bender thủy lực có thể hoàn thành việc cho ăn tự động - duỗi thẳng - cắt - uốn - uốn - hình thành và các quy trình khác, và cũng có thể được tùy chỉnh theo khách hàng'hình chữ s. Bên cạnh hình dạng uốn hai chiều hoặc ba chiều tùy chỉnh, quá trình xử lý thứ cấp có thể được tùy chỉnh để thực hiện hình thành tích hợp tự động, chẳng hạn như thêm: vát / chạm / làm phẳng / đầu hàn / hàn mông.