Máy này có thể chia thành 2 loại, một loại dùng để đóng đai PET và PP, một loại khác dùng để đóng đai composite. Nó hoàn toàn tự động.  Cho ăn-duỗi-cắt-uốn-thành phẩm.  


  • Máy đóng đai tự động Máy đóng đai tự động
    Máy đóng đai tự động. Chúng tôi có thể tùy chỉnh máy móc theo bản vẽ sản phẩm đóng đai của bạn. Máy này có thể sản xuất các con dấu đóng đai khác nhau, ví dụ, con dấu khóa đóng gói bằng thép PP PET, dây đeo bằng kim loại Khóa dây đeo bằng kim loại.

Gửi yêu cầu của bạn