Máy này có thể được chia thành 2 loại, một là cho dây đai PET và PP, một loại khác là dành cho dây đai composite. Nó hoàn toàn tự động.  Cho ăn thẳng-cắt-thành phẩm.  


  • Máy đóng đai tự động Máy đóng đai tự động
    Máy đóng dấu tự động. Chúng tôi có thể tùy chỉnh máy móc theo bản vẽ sản phẩm đóng đai của bạn. Máy này có thể tạo ra một con dấu đóng đai khác nhau, ví dụ, PP PET đóng gói thép đóng gói, dây đeo kim loại khóa dây đeo dây đeo đóng đai Con dấu đóng đai.