Máy uốn dây phẳng này là một máy đúc chuyên nghiệp được phát triển cho các vật liệu mỏng phẳng. Ưu điểm là tốc độ rất nhanh và các bộ phận dập có cấu trúc tương đối phức tạp có thể được hoàn thành cùng một lúc. Hoàn toàn tự động: Các sản phẩm đã hoàn thành uốn cong-cutping và các quy trình khác.

Đối với ngành công nghiệp sản phẩm với độ chính xác cực cao, chẳng hạn như ngành công nghiệp điện tử, ngành công tắc chiếu sáng, clip phần cứng, v.v.