Máy làm khóa bao bì là để sản xuất các loại khóa hoặc dạng dây,  như khóa tam giác, khóa vuông, khóa D, nhẫn chữ O và vòng tròn lớn… bằng dây sắt, dây thép, dây nhôm, dây đồng và dây không gỉ.   


  • Máy làm khóa kim loại tự động Máy làm khóa kim loại tự động
    Máy sản xuất khóa bao bì là sản xuất các loại khóa hoặc dạng dây, như khóa tam giác, khóa vuông, khóa D, vòng chữ O và vòng tròn lớn… bằng dây sắt, dây thép, dây nhôm, dây đồng và dây không gỉ.

Gửi yêu cầu của bạn