Máy làm khóa đóng gói là để sản xuất các loại khóa hoặc hình thức dây,  Giống như khóa tam giác, khóa vuông, khóa d, nhẫn o và vòng tròn lớn ... với dây sắt, dây thép, dây nhôm, đồng và dây không gỉ.   


  • Máy làm khóa kim loại tự động Máy làm khóa kim loại tự động
    Máy làm khóa đóng gói là sản xuất các loại khóa hoặc dạng dây, như khóa tam giác, khóa vuông, khóa d, nhẫn O và vòng tròn lớn ... với dây sắt, dây thép, dây nhôm, dây đồng và dây không gỉ.