Máy làm khóa đóng gói là để sản xuất các loại khóa hoặc hình thức dây,  Giống như khóa tam giác, khóa vuông, khóa d, nhẫn o và vòng tròn lớn ... với dây sắt, dây thép, dây nhôm, đồng và dây không gỉ.