Máy móc móc cơ học là để sản xuất các loại móc một cách thành thạo. Có 3 loại cho tùy chọn. Móc treo, móc cà chua, và móc vít mắt.
Nó có đầu ra cao và chất lượng ổn định. Khi máy có thể đạt được hoàn toàn tự động phù hợp, từ cho ăn, duỗi thẳng, cắt, uốn, ren mà không dừng lại. Tiết kiệm lao động và sản xuất ổn định.