Máy làm nhẫn tự động là sản xuất các loại nhẫn tròn, bằng dây sắt, dây thép, dây nhôm, dây đồng và dây không gỉ. Đó là hiệu quả cao và chi phí thấp.   


  • Máy làm vòng tự động - Máy Xinsheng Máy làm vòng tự động - Máy Xinsheng
    Máy làm nhẫn tự động là sản xuất các loại nhẫn tròn, bằng dây sắt, dây thép, dây nhôm, dây đồng và dây không gỉ. Đó là hiệu quả cao và chi phí thấp.Quy trình sản xuất: Feeding-Thẳng-Cắt-Ring tạo hình-Đột-hoàn thành.

Gửi yêu cầu của bạn