Dây thép thẳng và máy cắt phù hợp với dây thép, dây thép không gỉ, dây đồng, dây thép carbon và dây cứng, dây cứng khác, có thể thẳng và cắt các tính năng: đầu ra tốc độ đường cao hơn, tốc độ có thể đạt đến hơn 20 mét / phút.