Máy cắt và thẳng dây thép phù hợp với dây thép, dây thép không gỉ, dây đồng, dây thép cacbon và các loại dây cứng, mạnh khác, có thể làm thẳng và cắt Các tính năng: tốc độ dòng đầu ra cao hơn, tốc độ có thể đạt đến hơn 20 mét / phút.  


  • Máy nắn và cắt dây Máy nắn và cắt dây
  • Máy nắn và cắt dây Máy nắn và cắt dây
    Máy cắt và thẳng dây thép phù hợp với dây thép, dây thép không gỉ, dây đồng, dây thép cacbon và các loại dây cứng, mạnh khác, có thể làm thẳng và cắt Các tính năng: tốc độ dòng đầu ra cao hơn, tốc độ có thể đạt đến hơn 20 mét / phút.

Gửi yêu cầu của bạn