Khung thức ăn dây tự động được sử dụng để sản xuất lò xo với máy lò xo, rất hữu ích để cải thiện độ chính xác và tốc độ của sản xuất lò xo. Nó cũng có thể được sử dụng để cho ăn các máy khác. Thiết bị này với máy lò xo có thể nhận ra hai loại điều khiển tốc độ: inch hoặc tự động. Khi bộ nạp dây tự động bị hỏng hoặc bị mắc kẹt, toàn bộ hệ thống sẽ tự động dừng, để máy lò xo sẽ ​​ngừng hoạt động và báo động. Với máy lò xo của công ty chúng tôi, tốc độ cho ăn có thể được điều chỉnh tự động theo tốc độ của mùa xuân sản xuất.  


  • Máy thanh toán dây tự động Máy thanh toán dây tự động
    Khung thức ăn dây tự động được sử dụng để sản xuất lò xo với máy lò xo, rất hữu ích để cải thiện độ chính xác và tốc độ của sản xuất lò xo. Nó cũng có thể được sử dụng để cho ăn các máy khác.