Ba máy uốn dây tốt nhất hiện đang phổ biến

2021/10/10

Ba máy uốn dây tốt nhất hiện đang phổ biến bao gồm máy uốn dây 2D, hai loại máy uốn dây 3d (loại xoay dây) và (loại xoay máy).

Máy uốn dây Xinsheng bao gồmMáy uốn dây 2D, hai loạiMáy uốn dây 3d (Loại xoay dây) và (loại xoay máy) để xử lý dây bất kỳ hình dạng hoặc kích thước nào.


GT-WB-60-4A

Thích hợp để tạo ra hình dạng 2D phức tạp khác nhau

Vật liệu phù hợp Đường kính dây 2.0mm-6.0mm

2D wire bending machines

GT-WB-100-9A

Thích hợp để sản xuất các hình dạng 2D và 3D phức tạp khác nhau

Vật liệu phù hợp Đường kính 4,0mm-10.0mm

3D wire bending machines (wire rotation type)

GT-WB-80R-5A

Thích hợp để sản xuất các sản phẩm tạo dây 3D, lỗi sẽ giảm xuống 0,1 mm

Vật liệu phù hợp Đường kính 3,0mm-8,0mm

3D wire bending machines (machine rotation type)