Khách hàng Mỹ tùy chỉnh máy uốn dây WG48-12R

2022/01/06

Máy uốn CNC đa trục tự động WG48-12R là một trong những sản phẩm chính của chúng tôi. Máy này có thể tạo ra các hình thức lò xo và dây khác nhau. Máy trong video được tùy chỉnh bởi một khách hàng ở Hoa Kỳ. Các mẫu được sản xuất bởi máy đã được khách hàng xác nhận. Ngay sau đó, máy sẽ được gửi đến Hoa Kỳ.

Khách hàng Mỹ tùy chỉnh máy uốn dây WG48-12R

Tùy chỉnh máy uốn dây của bạn


Bạn có thể cung cấp các bản vẽ mẫu hoặc hình ảnh, tốt nhất là gửi các mẫu cho chúng tôi