Máy uốn dây cơ có thể được chia thành 2 loại, vận chuyển bánh răng và vận chuyển bánh xe. Đây là một máy vận chuyển bánh xe chuỗi, PLC và màn hình cảm ứng có thể được thêm vào theo yêu cầu. Dễ dàng vận hành và tốc độ nhanh. có thể đạt độ chính xác ± 0,3-0,5mm với động cơ bước.  


  • Máy uốn dây tự động Máy uốn dây tự động
    Máy uốn dây cơ có thể được chia thành 2 loại, vận chuyển bánh răng và vận chuyển bánh xe.